Suunto EON Steel - Funkcje - Informacje o urządzeniu

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Informacje o urządzeniu

Informacje o urządzeniu

Informacje o komputerze nurkowym Suunto EON Steel są dostępne w sekcji Ogólne / Informacje o EON. Informacje te obejmują historię urządzenia, wersję oprogramowania i zgodność radiową.

W celu uzyskania dostępu do informacji o Suunto EON Steel

  1. Przytrzymać środkowy przycisk, aby wejść do menu głównego.
  2. Przejść do sekcji Ogólne używając do tego górnego lub dolnego przycisku oraz nacisnąć przycisk środkowy.
  3. Wcisnąć środkowy przycisk, aby wejść do sekcji Informacje o EON.
  4. Przytrzymać środkowy przycisk, aby powrócić i wyjść z menu.