Suunto EON Steel - Konserwacja i pomoc techniczna - Ładowanie akumulatora

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Ładowanie akumulatora

Ładować Suunto EON Steel przy użyciu dołączonego kabla USB. Jeśli poziom naładowania baterii jest bardzo niski, wyświetlacz pozostaje ciemny podczas ładowania aż do czasu, gdy bateria osiągnie adekwatny poziom naładowania. Podczas ładowania urządzenia miga czerwona dioda emisyjna.

PRZESTROGA:

NIE WOLNO używać mokrego kabla USB Suunto EON Steel . Może to spowodować elektryczne uszkodzenie urządzenia. Należy upewnić się, że zarówno złącze kabla, jak i obszar styków złącza w urządzeniu są suche. W przypadku używania nakładki ochronnej zdjąć nakładkę z obszaru styków złącza, aby usunąć z niego wszelkie pozostałości wody.

UWAGA:

Podczas podłączenia można doświadczyć uczucia mrowienia w przypadku dotknięcia metalowej obudowy komputera i komputera nurkowego Suunto EON Steel. Jest to powodowane niewielkim prądem elektrycznym powstającym w przypadku braku uziemienia wtyczki ściennej komputera.

PRZESTROGA:

NIE WOLNO dopuścić, aby styki złącza kabla USB dotykały jakiejkolwiek powierzchni przewodzącej. Może to spowodować zwarcie i kabel przestanie być użyteczny.

Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i w końcu mogą wymagać wymiany. Wymiany akumulatorów powinno dokonywać wyłącznie autoryzowane centrum serwisowe firmy Suunto.