Suunto EON Steel - Funkcje - Zakładka

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Zakładka

Zakładka

Aby dodać zakładkę (znacznik czasu) do aktywnego rejestru w celu późniejszego wykorzystania, wciśnij i przytrzymaj dolny przycisk.

BookmarkSaved

Zapisanie zakładki przy aktywnym widoku kompasu sprawi, że będzie on zawierać zarówno znacznik czasu, jak i aktualny kurs.