Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Utylizacja i recykling

Prosimy o prawidłową utylizację urządzenia zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych i akumulatorów. Nie wyrzucać urządzenia razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Jeśli chcesz, możesz zwrócić urządzenie do najbliższego dystrybutora produktów Suunto.

Poniższy symbol oznacza, że w krajach Unii Europejskiej ten produkt należy usuwać zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Prosimy przestrzegać lokalnych zasad obowiązujących w danym państwie członkowskim odnośnie zbiórki odpadów elektronicznych.

WEEE symbol black

Prawidłowa zbiórka i recykling akumulatorów i urządzeń elektronicznych pomaga chronić zasoby naturalne oraz minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko.

Spis treści