Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Jak dostosować tryby nurkowania za pomocą aplikacji Suunto?

Aby dokonać personalizacji ustawień Suunto EON Steel:

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację Suunto ze sklepu z aplikacjami na urządzeniu mobilnym z systemem iOS/Android.
 2. Włącz Bluetooth w telefonie i pozwól aplikacji znaleźć dostępne urządzenia Suunto.
 3. Sparuj swoje urządzenie Suunto EON Steel z aplikacją.
 4. Wybierz Dostosowanie trybu nurkowania. Możliwe jest tworzenie nowych trybów nurkowania i modyfikowanie trybów już istniejących.
UWAGA:

Podczas tworzenia lub modyfikowania trybów nurkowania należy zsynchronizować zmiany z Suunto EON Steel, aby zapisać ustawienia na urządzeniu. Synchronizacja odbywa się automatycznie po wykryciu zmian i można ją również uruchomić ręcznie.

Dostosowanie trybu nurkowania obejmuje następujące kroki:

Dostosowywanie nazwy trybu nurkowania

 • Dodaj własną nazwę trybu nurkowania. Maksymalna długość nazwy nie może przekroczyć 15 znaków.
 • Krótka i prosta nazwa pomoże zidentyfikować funkcje oraz informacje spersonalizowane dla danego trybu.

Wybór typu nurkowania

 • Wybierz typ Gauge, CCR lub OC.
 • Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze szczegółowymi opisami trybów nurkowania w części Tryby nurkowania.

Wybór ustawień

 • Wybierz ustawienia potrzebne do nurkowania (np. przystanki, alarmy).
 • Należy pamiętać, że opcje ustawień są dostępne w zależności od wybranego typu nurkowania.
 • Więcej informacji na temat każdego ustawienia można znaleźć w odpowiednich rozdziałach podręcznika użytkownika.

Personalizacja widoków

 • Dla każdego trybu nurkowania można utworzyć maksymalnie cztery niestandardowe widoki.
 • Wybierz nowy widok z listy zapisanych widoków. Dostępne są widoki Bez przystanku dekomp. (domyślnie), Kompas, Ciśnienie w butli i Stoper.
 • Dostosuj styl widoku. Wybierz styl wyraźny, graficzny lub klasyczny:

  • W opcji stylu wyraźnego główne informacje o nurkowaniu wyświetlane są za pomocą dużych i czytelnych cyfr:

   Styles Prominent

  • Przy zastosowaniu stylu graficznego informacje prezentowane są z dodatkowymi elementami graficznymi:

   Styles Graphical

  • W przypadku stylu klasycznego informacje prezentowane są w sposób tradycyjny przy użyciu liczb:

   Styles Classic

 • Modyfikuj, usuwaj lub dodawaj nowe, konfigurowalne pola w każdym widoku.

 • Więcej informacji na temat widoków w różnych trybach nurkowania można znaleźć w odpowiednich rozdziałach w części Tryby nurkowania.

Dodawanie i edycja gazów

 • Skonfiguruj widok danych w menu Gazy w swoim urządzeniu Suunto EON Steel.
 • Włączaj lub wyłączaj opcję Wiele gazów.
 • Kiedy opcja Wiele gazów jest aktywna, dodaj nowe gazy.
UWAGA:

Aby uzyskać szczegółowe materiały pomocnicze dotyczące dostosowywania trybu nurkowania w aplikacji Suunto, odwiedź stronę https://www.suunto.com/Support/dive-computers-and-instruments-support/suunto-eon-steel/.

Spis treści