Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Wyprzedaż Suunto: teraz rabat do 60% >

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia

Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia

Urządzenie Suunto EON Steel wyposażone jest w system alarmów, ostrzeżeń i powiadomień oznaczonych kolorami. Są one wyraźnie pokazywane na wyświetlaczu i towarzyszy im alarm dźwiękowy (jeśli włączona jest opcja dźwięków). Alarmy są zawsze wyświetlane na czerwono. Ostrzeżenia mogą być w kolorze czerwonym lub żółtym. Powiadomienia są zawsze żółte.

Alarmy, ostrzeżenia lub powiadomienia są wyświetlane w formie komunikatu na ekranie. Zapoznanie się z komunikatem potwierdza, się naciskając dowolny przycisk. Informacja wymagająca uwagi pozostaje na ekranie lub jako element przewijany w dolnym polu do czasu, gdy sytuacja wróci do stanu normalnego.

Alarmy dotyczą istotnych zdarzeń, które zawsze wymagają natychmiastowego podjęcia działań. Gdy sytuacja alarmowa wróci do stanu normalnego, alarm dezaktywuje się automatycznie.

AlarmWyjaśnienie
AscSpeedAlertPrędkość wynurzania przekracza bezpieczną prędkość wynoszącą 10 m (33 stopy) na minutę przez pięć sekund lub dłużej.
ErrorConditionGórny pułap przystanka dekompresyjnego przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 stopy) podczas nurkowania dekompresyjnego. Natychmiast zejść z powrotem na głębokość poniżej górnego pułapu przystanka dekompresyjnego i kontynuować wynurzanie w normalny sposób.
alarm pO2highCiśnienie parcjalne tlenu przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Natychmiast wynurzyć się lub zmienić na gaz o niższej zawartości procentowej tlenu.
alarm pO2low newCiśnienie parcjalne tlenu poniżej bezpiecznego poziomu (<0,18). Natychmiast zanurzyć się lub zmienić na gaz o wyższej zawartości procentowej tlenu.

Ostrzeżenia dotyczą zdarzeń mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo nurka, jeśli nie podejmie on żadnego działania. Przyjęcie ostrzeżenia do wiadomości następuje poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

OstrzeżenieWyjaśnienie
CNS100% (CNS100%)Poziom toksyczności tlenowej dla ośrodkowego układu nerwowego na granicy 100%
OTU300 (OTU300)Osiągnięto zalecany dzienny limit tolerancji tlenowej
Depth (Głębokość)Głębokość przekracza wartości graniczne alarmu głębokości
Dive time (Czas nurkowania)Czas nurkowania przekracza wartości graniczne alarmu czasu nurkowania
Diluent high PO2 (Gaz rozcieńczający — wysokie PO2)Gaz rozcieńczający — ciśnienie parcjalne tlenu przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Brak bezpośredniego zagrożenia, o ile nurek nie skorzysta z gazu rozcieńczającego, na przykład przechodząc na bailout.
Diluent low PO2 (Gaz rozcieńczający — niskie PO2)Gaz rozcieńczający — ciśnienie parcjalne tlenu poniżej bezpiecznego poziomu (<0,18). Brak bezpośredniego zagrożenia, o ile nurek nie skorzysta z gazu rozcieńczającego, na przykład przechodząc na bailout.
Gas time (Czas zużycia gazu)Czas zużycia gazu przekracza limit alarmu czasu zużycia gazu lub wartość ciśnienia w butli wynosi 35 barów (~510 psi), w przypadku czego czas zużycia gazu wynosi zero.
Safety stop broken (Niewykonany przystanek bezpieczeństwa)Górny pułap przystanku bezpieczeństwa przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 stopy)
Tank pressure (Ciśnienie w butli)Ciśnienie w butli jest poniżej wartości granicznych alarmu ciśnienia w butli

Powiadomienia dotyczą zdarzeń, które wymagają działań zapobiegawczych. Potwierdź powiadomienie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

PowiadomienieWyjaśnienie
CNS80% (CNS80%)Poziom toksyczności tlenowej dla ośrodkowego układu nerwowego na granicy 80%
OTU250 (OTU250)Osiągnięto około 80% zalecanego dziennego limitu tolerancji tlenowej
Change gas (Zmiana gazu)Przy wynurzaniu się podczas nurkowania z użyciem kilku gazów można bezpiecznie przełączyć się na kolejny dostępny gaz w celu zapewnienia optymalnego profilu dekompresji
Low battery (Niski poziom baterii)Pozostało około trzy godziny czasu nurkowania
Re-charge needed (Wymagane doładowanie)Pozostało około dwie godziny czasu pracy baterii; wymagane doładowanie przed kolejnym nurkowaniem
Setpoint switched (Przełączono setpoint)Setpoint automatycznie przełączony podczas nurkowania z obiegiem zamkniętym. Patrz Setpointy
Tank POD low battery (Niski poziom baterii czujnika Tank POD)Niski poziom naładowania baterii czujnika Tank POD; wymagana wymiana baterii

Alarmy konfigurowalne

Komputer nurkowy wyposażony jest w cztery alarmy konfigurowalne: głębokości, czasu nurkowania, ciśnienia w butli i czasu do zmiany gazu. Ustawienia tych alarmów można znaleźć w sekcji Diving settings (Ustawienia nurkowania) / Alarms (Alarmy). Każdy z tych alarmów może mieć swoje własne wartości graniczne i być odrębnie włączany lub wyłączany.

UWAGA:

Odczyt ciśnienia w butli jest wyświetlany na czerwono, gdy poziom ciśnienia spadnie poniżej 50 barów (720 psi).

UWAGA:

Czas na zmianę gazów pokazuje zero i wyświetla się na czerwono, gdy ciśnienie spadnie poniżej 35 barów (500 psi).