Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Profil dekompresji

Profil dekompresji można wybrać w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry » Profil dekompr..

Profil dekompresji ##Ciągła Tradycyjnie od czasu opracowania tabel Haldane'a z 1908 r. przystanki dekompresyjne zawsze były rozmieszczane w stałych odstępach, takich jak 15 m, 12 m, 9 m, 6 m i 3 m. Metoda ta została wprowadzona przed pojawieniem się komputerów nurkowych. Jednak podczas wynurzania nurek faktycznie wykonuje dekompresję w postaci serii stopniowych minikroków, w rezultacie tworząc płynną krzywą dekompresyjną.

Pojawienie się mikroprocesorów pozwoliło Suunto stworzyć dokładniejszy model rzeczywistych zachowań dekompresyjnych. Krzywa dekompresji ciągłej została uwzględniona w założeniu działania algorytmu Suunto Fused™ RGBM 2.

Podczas każdego wynurzania z przystankami dekompresyjnymi komputery nurkowe Suunto obliczają punkt, w którym przedział kontrolny przecina linię ciśnienia otoczenia (czyli punkt, w którym ciśnienie tkanki jest większe niż ciśnienie otoczenia) i rozpoczyna się desaturacja. Jest to określane jako dolny pułap dekompresji. Ponad głębokością dolnego pułapu i poniżej górnego pułapu znajduje się „okno dekompresji”. Zakres okna dekompresji zależy od profilu nurkowania.

Na poziomie pułapu dolnego lub w jego pobliżu desaturacja w tkankach wiodących szybkich będzie powolna, ponieważ gradient zewnętrzny jest niewielki. Tkanki wolniejsze mogą wtedy nadal ulegać saturacji i jeśli upłynie odpowiednia ilość czasu, obowiązek dekompresji może się zwiększyć, w którym to przypadku pułap górny może się obniżyć, a dolny może się podnieść.

Algorytmy Suunto RGBM optymalizują te dwa sprzeczne ze sobą parametry dzięki połączeniu niskiej prędkości wynurzania i krzywej dekompresji ciągłej. Wszystko sprowadza się tu do właściwej kontroli rozprężającego się gazu podczas wynurzania. Właśnie dlatego wszystkie urządzenia Suunto RGBM wykorzystują maksymalną prędkość wynurzania 10 m/minutę, co okazało się przez lata skutecznym środkiem ochronnym.

Dolny pułap dekompresji oznacza punkt, w którym Suunto RGBM dąży do maksymalizacji kompresji pęcherzyków, podczas gdy górny pułap dekompresji maksymalizuje desaturację tkanek.

We wzburzonych wodach utrzymanie dokładnej głębokości w celu optymalizacji dekompresji może być trudne, dlatego dodatkową zaletą jest posiadanie górnego i dolnego pułapu dekompresji. Utrzymując głębokość poniżej pułapu górnego, ale nad pułapem dolnym, nurek nadal wykonuje dekompresję, chociaż wolniej niż w tempie optymalnym, co zapewnia dodatkowy bufor minimalizujący ryzyko, że fale wyniosą nurka ponad pułap górny. Ponadto krzywa dekompresji ciągłej zastosowana przez Suunto zapewnia znacznie łagodniejszy i bardziej naturalny profil dekompresyjny niż tradycyjna dekompresja stopniowa.

Suunto EON Steel posiada funkcję wyświetlania górnego pułapu dekompresji. Optymalna dekompresja następuje w oknie dekompresji, które jest wyświetlane za pomocą dwóch strzałek skierowanych w górę i w dół. W przypadku wykroczenia ponad pułap górny strzałka skierowana w dół oraz alarm akustyczny poinformują nurka o konieczności zejścia niżej, do okna dekompresji.

Profil dekompresji ##Stopniowa W tym profilu dekompresyjnym wynurzanie dzieli się na tradycyjne 3-metrowe (10 stóp) stopnie lub etapy. W tym modelu nurek wykonuje dekompresję na tradycyjnych stałych głębokościach.

Continuous Stepped Eon Core

UWAGA:

Wybór profilu dekompresji jest możliwy na komputerach EON Steel Black oraz EON Steel po zaktualizowaniu oprogramowania do wersji 2.5.

Spis treści