Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Ustawienie osobiste

Algorytm Suunto Fused™ RGBM 2 oferuje pięć opcji ustawień osobistych (+2, +1, 0, -1, -2). Opcje te dotyczą modeli dekompresyjnych. +2 i +1 mogą być uznawane za konserwatywne, podczas gdy -2 i -1 to modele uznawane za agresywne. 0 jest ustawieniem domyślnym i jest neutralne, dla warunków idealnych. Ogólnie mówiąc, konserwatyzm oznacza większy poziom bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że nurkowanie na danej głębokości jest krótsze ze względu na obowiązek dekompresji (czas bezdekompresyjny jest krótki).

Konserwatywny oznacza również, że czas, jaki nurek musi poświęcić na dekompresję, jest dłuższy. Dla nurków rekreacyjnych model konserwatywny oznacza mniej czasu w wodzie, aby uniknąć wymogów dekompresji. Dla nurków technicznych konserwatyzm oznacza więcej czasu w wodzie ze względu na dłuższe wymogi dekompresyjne narzucone podczas wynurzania.

Z drugiej strony modele agresywne zwiększają potencjalne zagrożenia dla zdrowia podczas nurkowania. Dla nurków rekreacyjnych agresywny model pozwala uzyskać więcej czasu na głębokości, ale może znacznie zwiększyć ryzyko choroby dekompresyjnej (DCS).

Ustawienie domyślne Suunto Fused™ RGBM i Fused™ RGBM 2 opiera się na kompromisie (ustawienie 0) pomiędzy modelem konserwatywnym i agresywnym. Przy ustawieniu osobistym można wybierać stopniowo bardziej konserwatywne lub bardziej agresywne obliczenia.

Istnieje kilka czynników ryzyka, które mogą wpływać na Twoją podatność na DCS, takich jak Twoje zdrowie i zachowanie. Czynniki te różnią się w zależności od osoby jak i od dnia.

Do czynników ryzyka osobistego, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia choroby dekompresyjnej, należą:

 • ekspozycja na niską temperaturę – temperatura wody poniżej 20°C (68°F)
 • poziom sprawności fizycznej poniżej przeciętnej;
 • wiek, szczególnie wiek powyżej 50 lat;
 • zmęczenie (zbyt intensywne ćwiczenia, brak snu, wyczerpujące podróże);
 • odwodnienie (wpływa na krążenie i może spowolnić desaturację);
 • stres;
 • ciasno dopasowany sprzęt (może spowolnić desaturację);
 • otyłość (BMI wskazujące na otyłość);
 • otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej (PFO);
 • wysiłek fizyczny przed lub po nurkowaniu.
 • wyczerpująca aktywność podczas nurkowania (zwiększa przepływ krwi, przenosząc dodatkowy gaz do tkanek).
OSTRZEŻENIE:

NALEŻY WYBRAĆ ODPOWIEDNIE USTAWIENIA OSOBISTE! Jeżeli zachodzi podejrzenie, że istnieją czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia DCS, zaleca się wykorzystanie tej opcji do zwiększenia bezpieczeństwa obliczeń. Nieprawidłowe ustawienia osobiste skutkują błędnymi danymi dotyczącymi nurkowania i planowania.

W celu dopasowania poziomu bezpieczeństwa zgodnego z podatnością na DSC można wykorzystać pięciostopniowe ustawienia osobiste. Ustawienia te są dostępne w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry » Osobiste.

Poziom ustawień osobistychObjaśnienie
Bardziej agresywne (-2)Idealne warunki, doskonała sprawność fizyczna, bardzo duże doświadczenie, wiele nurkowań w ostatnim czasie
Agresywny (-1)Idealne warunki, dobra sprawność fizyczna, duże doświadczenie w nurkowaniu, nurkowania w ostatnim czasie
Domyślnie (0)Idealne warunki (wartość domyślna)
Konserwatywne (+1)Istnieją pewne czynniki lub warunki zwiększające ryzyko
Bardziej konserwatywne (+2)Istnieje kilka czynników lub warunków zwiększających ryzyko
OSTRZEŻENIE:

Indywidualne ustawienia 0, -1 lub -2 niosą ze sobą duże ryzyko wystąpienia DCS, odniesienia innych obrażeń a także śmierci.

Spis treści