Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Wskazówki dotyczące obsługi

Obchodzić się z Suunto EON Steel ostrożnie. Delikatne wewnętrzne elementy elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu, jeśli urządzenie spadnie lub będzie obsługiwane w niewłaściwy sposób.

Kiedy podróżujesz z komputerem nurkowym, odpowiednio zabezpiecz i zapakuj go w bagażu rejestrowanym lub podręcznym. Umieść komputer nurkowy w torebce lub innym pojemniku, aby go unieruchomić i ochronić przed uderzeniami.

Na czas lotu przełącz komputer nurkowy w tryb samolotowy w obszarze Ogólne » Łączność.

Nie należy próbować otwierać ani naprawiać urządzenia Suunto EON Steel samodzielnie. W przypadku pojawienia się problemów z urządzeniem, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym Suunto.

OSTRZEŻENIE:

NALEŻY ZAPEWNIĆ WODOODPORNOŚĆ URZĄDZENIA! Obecność wilgoci wewnątrz urządzenia może skutkować jego poważnym uszkodzeniem. Czynności serwisowe mogą być realizowane wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe firmy Suunto.

Po użyciu komputer nurkowy należy umyć i osuszyć. Po każdym nurkowaniu w słonej wodzie komputer nurkowy należy bardzo dokładnie wypłukać.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obszar czujnika ciśnienia, kontakty wodne, przyciski i port kabla USB. W przypadku korzystania z kabla USB przed czyszczeniem komputera nurkowego, kabel (końcówka przy urządzeniu) też powinien zostać dokładnie wypłukany.

Po użyciu opłukać czystą, słodką wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego i dokładnie przetrzeć obudowę miękką, wilgotną szmatką lub irchą.

UWAGA:

Komputera nurkowego Suunto EON Steel nie należy zostawiać w wiadrze z wodą (w celu opłukania). Pod wodą wyświetlacz pozostaje włączony i skraca czas pracy akumulatora.

Należy używać tylko z oryginalnymi akcesoriami firmy Suunto — gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem nieoryginalnych akcesoriów.

OSTRZEŻENIE:

Nie używać węży wysokociśnieniowych ani sprzężonego powietrza do czyszczenia komputera nurkowego, ponieważ może to trwale uszkodzić jego czujnik ciśnienia.

PORADA:

Warto zarejestrować urządzenie Suunto EON Steel w witrynie internetowej www.suunto.com/register, aby otrzymywać spersonalizowane wsparcie.

Spis treści