Suunto EON Core - Funktioner - Algoritmlås

Suunto EON Core Användarhandbok

Algoritmlås

Suunto Fused™ RGBM-algoritmen låses i 48 timmar om du inte gör ett dekompressionsstopp längre än tre (3) minuter. När algoritmen är låst finns ingen algoritminformation tillgänglig och Låst (Låst) visas istället. Låsning av algoritmen är en säkerhetsåtgärd som understryker att algoritminformationen inte längre är tillgänglig.

Om du stiger mer än 0,6 m (2 ft) över dekompressionstaket blir takparametern röd, en nedåtpekande pil visas och ett larm börjar ljuda.

ErrorCondition Core

I sådant fall ska du går ner under taknivån igen och fortsätta dekompressionen. Om du inte gör det inom tre (3) minuter låser Suunto EON Core algoritmberäkningen och visar istället Låst (Låst). Observera att takvärdet inte längre anges.

permanentError Core

I sådant tillstånd ökar risken för tryckfallssjuka avsevärt. Dekompressionsinformation är inte tillgänglig de närmaste 48 timmarna efter att du gått upp till ytan.

Det går att dyka med enheten när algoritmen är låst men i stället för dekompressionsinformation visas då Låst (Låst). Om du dyker när algoritmen är låst återställs algoritmens låstid till 48 timmar när du kommer upp till ytan.