Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Dekompressionsalgoritm

Suuntos utveckling av dekompressionsmodell har sitt ursprung på 1980-talet när Suunto började använda Bühlmanns modell baserad på M-värden i Suunto SME. Sedan dess har forskning och utveckling fortsatt med hjälp av både externa och interna experter.

Under sent 90-tal började Suunto använda dr. Bruce Wienkes modell för stigande bubblor (Reduced Gradient Bubble Model, RGBM) vid arbete med den tidigare M-värdesbaserade modellen. De första kommersiella produkterna med funktionen var den berömda Suunto Vyper och Suunto Stinger. Med dessa produkter förbättrades dykarsäkerheten avsevärt eftersom de löste en mängd problem som låg utanför området för modeller med endast upplöst gas:

 • Kontroll av dyk flera dagar i rad
 • Registrerar upprepade dyk som är nära i tid
 • Reagerar om man dyker djupare än föregående dyk
 • Anpassar sig till snabba uppstigningar som producerar uppbyggnad av mikrobubblor (tysta bubblor)
 • Inkorporerar överensstämmelse med reella fysikaliska lagar för gaskinetik

Suunto Fused™ RGBM 2 kombinerar och förbättrar de erkända dekompressionsmodellerna Suunto RGBM och Suunto Fused™ RGBM som utvecklats av Suunto tillsammans med Dr Bruce Wienke. (Suuntos dykalgoritmer är resultatet av expertis och kunskap som byggts upp under flera årtionden av utveckling, tester och tusentals dyk.)

I Suunto Fused™ RGBM 2 härrör vävnadens halveringstider från Wienkes FullRGBM där människokroppen är utformad med femton olika vävnadstyper. FullRGBM kan utnyttja dessa ytterligare vävnader och modellera in- och utsläpp av gas mer exakt. Mängderna kväve och helium vid in- och utsläpp av gas i vävnaderna beräknas oberoende av varandra.

Fused™ RGBM 2 har stöd för öppna och slutna dyksystem på djup ner till 150 meter. Jämfört med tidigare algoritmer är Fused™ RGBM 2 mindre konservativt vid djupa luftdyk, vilket möjliggör kortare uppstigningstider. Dessutom kräver algoritmen inte längre att vävnader ska vara helt fria från resterande gaser vid beräkning av flygförbudstid, vilket minskar väntetiden som är nödvändig mellan ditt senaste dyk och en flygresa.

Fördelen med Suunto Fused™ RGBM 2 är extra säkerhet genom dess förmåga att anpassa sig till en mängd olika situationer. För fritidsdykare kan det ge något längre no deco-tider, beroende på vald personliga inställning. För dykare med öppet system tillåter den användning av gasblandningar med helium - vid djupare och längre dyk ger heliumbaserade gasblandningar kortare uppstigningstider. Och slutligen ger Suunto Fused™ RGBM 2-algoritmen för dykare med rebreather det perfekta verktyget för att användas som icke övervakande börvärdesdykdator.

OBS:

Suunto EON Core mjukvaruversion tidigare än 2.0 har Suunto Fused RGBM algoritm. När du uppdaterar din enhet kommer mjukvaran att uppdateras till den senaste versionen av dykalgoritmen.

Dyksäkerhet

Eftersom alla dekompressionsmodeller är rent teoretiska och inte övervakar dykarens faktiska kropp, kan ingen dekompressionsmodell garantera att tryckfallssjuka inte ska inträffa.

VARNING:

Använd alltid samma personliga och höjdinställningar för det faktiska dyket och för planeringen. Att öka inställningarna för personlig justering jämfört med planerat och att öka inställningarna för höjdjustering kan leda till längre dekompressionstider på större djup och därmed större erfordrad gasvolym. Du kan då få slut på andningsgas under vattnet om de personliga justeringsinställningarna har ändrats efter dykplaneringen.

Syreexponering

Beräkningar av syreexponering grundar sig på för tillfället accepterade tabeller och principer när det gäller tidsgränser för exponering. Utöver detta använder dykdatorn flera metoder för att försiktigt uppskatta syrgasexponeringen. Till exempel:

 • Beräkningarna för syreexponering som visas höjs till nästa högre procentenhet.
 • Gränserna CNS% upp till 1,6 bar (23,2 psi) baseras på 1991 års gränser i dykmanualen NOAA.
 • OTU-övervakningen baseras på den långsiktiga dagliga toleransnivån och återhämtningsgraden.

Syrerelaterad information som visas av dykdatorn har också utformats för att säkerställa att alla varningar och displayer visas vid tillämpliga faser av ett dyk. Exempelvis visas följande information före och efter ett dyk när dykdatorn är inställd på Air/Nitrox eller Trimix (om helium är aktiverat):

 • Den valda O2% (och möjligen helium %)
 • CNS% och OTU (endast synlig efter anpassning i Suunto-appen)
 • Ljudmeddelande när CNS% når 80 %, därefter en varning när gränsen på 100 % överskrids
 • Meddelande när OTU når 250 och sedan en varning när gränsen på 300 överskrids
 • Ljudalarm när pO2-värdet överskrider det förinställda värdet (pO2 högt alarm)
 • Ljudalarm när pO2-värdet är < 0,18 (pO2 lågt alarm)
Varning:

NÄR SYRGASENS GRÄNSVÄRDE ANGER ATT MAXIMIGRÄNSEN NÅTTS SKA DU OMEDELBART AGERA FÖR ATT MINSKA EXPONERINGEN FÖR SYRGAS. Om du inte vidtar åtgärder för att minska exponeringen för syrgas efter en CNS%/OTU-varning kan risken för syreförgiftning, personskador eller dödsfall öka snabbt.

Innehållsförteckning