Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500,00 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT | VANLIGA FRÅGOR OM SUUNTOS WEBBUTIK

Suunto EON Core Användarhandbok - 2.0

Dekompressionsalgoritm

Suuntos utveckling av dekompressionsmodell har sitt ursprung på 1980-talet när Suunto började använda Bühlmanns modell baserad på M-värden i Suunto SME. Sedan dess har forskning och utveckling fortsatt med hjälp av både externa och interna experter.

Under sent 90-tal började Suunto använda dr. Bruce Wienkes modell för stigande bubblor (Reduced Gradient Bubble Model, RGBM) vid arbete med den tidigare M-värdesbaserade modellen. De första kommersiella produkterna med funktionen var den berömda Suunto Vyper och Suunto Stinger. Med dessa produkter förbättrades dykarsäkerheten avsevärt eftersom de löste en mängd problem som låg utanför området för modeller med endast upplöst gas:

 • Övervakning av pågående dyk under flera dagar
 • beräkning av upprepade dyk nära efter varandra
 • Reaktion på ett dyk som är djupare än det föregående
 • Anpassning till snabba uppstigningar som producerar hög uppbyggnad av mikrobubblor (tysta bubblor)
 • Införlivande av överensstämmelse med fysiska lagar för gaskinetik

Suunto Fused™ RGBM 2 kombinerar och förbättrar de erkända dekompressionsmodellerna Suunto RGBM och Suunto Fused™ RGBM som utvecklats av Suunto tillsammans med Dr Bruce Wienke. (Suuntos dykalgoritmer är resultatet av expertis och kunskap som byggts upp under flera årtionden av utveckling, tester och tusentals dyk.)

I Suunto Fused™ RGBM 2 härrör vävnadens halveringstider från Wienkes FullRGBM där människokroppen är utformad med femton olika vävnadstyper. FullRGBM kan utnyttja dessa ytterligare vävnader och modellera in- och utsläpp av gas mer exakt. Mängderna kväve och helium vid in- och utsläpp av gas i vävnaderna beräknas oberoende av varandra.

Fused™ RGBM 2 har stöd för öppna och slutna dyksystem på djup ner till 150 meter. Jämfört med tidigare algoritmer är Fused™ RGBM 2 mindre konservativt vid djupa luftdyk, vilket möjliggör kortare uppstigningstider. Dessutom kräver algoritmen inte längre att vävnader ska vara helt fria från resterande gaser vid beräkning av flygförbudstid, vilket minskar väntetiden som är nödvändig mellan ditt senaste dyk och en flygresa.

Fördelen med Suunto Fused™ RGBM 2 är extra säkerhet genom dess förmåga att anpassa sig till en mängd olika situationer. För fritidsdykare kan det ge något längre no deco-tider, beroende på vald personliga inställning. För dykare med öppet system tillåter den användning av gasblandningar med helium - vid djupare och längre dyk ger heliumbaserade gasblandningar kortare uppstigningstider. Och slutligen ger Suunto Fused™ RGBM 2-algoritmen för dykare med rebreather det perfekta verktyget för att användas som icke övervakande börvärdesdykdator.

OBS:

Programversion för Suunto EON Core lägre än 2.0 har Suunto Fused RGBM-algoritmen. När du uppdaterar enheten kommer programvaran att uppdatera dykalgoritmen till den senaste versionen.

OBS:

Se till att din Suunto-dykdator alltid har den senaste programvaran med uppdateringar och förbättringar. Före varje dyk kontrollerar du på www.suunto.com/support om Suunto har släppt en ny programuppdatering för din enhet.. När en uppdatering finns tillgänglig måste du installera den innan du dyker. Uppdateringar görs tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse och är en del av Suuntos filosofi för kontinuerlig produktutveckling och förbättring.

Dyksäkerhet

Eftersom alla dekompressionsmodeller är rent teoretiska och inte övervakar en dykares faktiska kropp kan ingen dekompressionsmodell garantera mot uppkomst av DCS. Vid tester har det visat sig att kroppen till viss grad anpassar sig till dekompression om dykningen är konstant och ofta förekommande. Två personliga justeringsinställningar (P-1 och P-2) är tillgängliga för dykare som dyker konstant och är redo att ta en större personlig risk.

VARNING:

Använd alltid samma inställningar för personlig justering och höjdjustering för själva dyket och för planeringen. Att öka inställningen av den personliga justeringen från den planerade inställning och att öka inställningen av höjdjusteringen höjd kan leda till längre dekompressiontider djupare och därmed större behov av gasvolym. Du kan få slut på andningsgas under vattnet om inställningen för personlig justering har ändrats efter dykplaneringen.

Syreexponering

Beräkningar av syreexponering grundar sig på för tillfället accepterade tabeller och principer när det gäller tidsgränser för exponering. Utöver detta använder dykdatorn flera metoder för att försiktigt uppskatta syrgasexponeringen. Till exempel:

 • De visade beräkningarna för syreexponering höjs till nästa högre procentnivå.
 • CNS %-gränser upp till 1,6 bar (23,2 psi) baseras på gränserna i NOAA:s dykmanual från 1991.
 • OTU-kontrollen baseras på daglig toleransnivå över en lång period, och återhämtningsintervallet är minskat.

Syrerelaterad information som visas av dykdatorn har också utformats för att säkerställa att alla varningar och displayer visas vid tillämpliga faser av ett dyk. Exempelvis så ges följande information före och efter ett dyk när datorn är inställd på Luft/Nitrox eller Trimix (om helium är aktiverat):

 • Vald O2% (och eventuellt helium %)
 • CNS % och OTU (synliga endast efter att ha anpassat DM5)
 • Ljudsignal när CNS % når 80 %, sedan meddelande när 100 %-gränsen överskrids
 • Meddelanden när OTU når 250 och sedan igen när 300-gränsen överskrids
 • Ljudalarm när pO2-värdet överskrider den förinställda gränsen (pO2 högt alarm)
 • Ljudalarm när pO2-värdet är < 0.18 (pO2 lågt alarm)
Varning:

NÄR SYRGASENS GRÄNSVÄRDE ANGER ATT MAXIMIGRÄNSEN NÅTTS SKA DU OMEDELBART AGERA FÖR ATT MINSKA EXPONERINGEN FÖR SYRGAS. Om du inte vidtar åtgärder för att minska exponeringen för syrgas efter en CNS%/OTU-varning kan risken för syreförgiftning, personskador eller dödsfall öka snabbt.

Innehållsförteckning